لینک سایت‌های مراجع عظام
لینک‌ سایت‌های مراجع معظم عظام به شرح ذیل می‌باشد:

فقــــه:

سایت مقام معظم رهبری (دام‌ظله‌العالی):  https://www.leader.ir

سایت امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه): http://www.imam-khomeini.ir

سایت آیت الله بهجت (رحمة‌الله‌علیه): https://bahjat.ir

 سایت آیت الله تبریزی (رحمة‌الله‌علیه): http://www.tabrizi.org

 سایت آیت الله جوادی آملی (دام‌ظله‌العالی): http://javadi.esra.ir

 سایت آیت الله خویی (رحمة‌الله‌علیه): http://www.alkhoei.net

 سایت آیت الله سبحانی (دام‌ظله‌العالی): http://tohid.ir

 سایت آیت الله سیستانی (دام‌ظله‌العالی): https://www.sistani.org

 سایت آیت الله شبیری زنجانی (دام‌ظله‌العالی): http://www.zanjani.ir

 سایت آیت الله صافی گلپایگانی (دام‌ظله‌العالی): http://www.saafi.com

 سایت آیت الله فاضل لنکرانی (دام‌ظله‌العالی): http://fazellankarani.com

 سایت آیت الله مکارم شیرازی (دام‌ظله‌العالی): https://makarem.ir/index.aspx

 سایت آیت الله نوری همدانی (دام‌ظله‌العالی): https://noorihamedani.ir

 سایت آیت الله وحید خراسانی (دام‌ظله‌العالی): http://wahidkhorasani.com

معــارف:

 پایگاه مجلات تخصصی نور: https://www.noormags.ir

نظرات

captcha