مقاله بررسی جنبش های ضد اسقاط و قتل جنین در ایران

چالش های زندگی مدرن، حضور اجتماعی زنان، تنزل جایگاه مادری در جامعه همه و همه انسان مدرن را دچار یک تحول غیرمنطقی کرده است. از مسائل مهمی كه در دنیای مدرنِ امروز، به یكی از بزرگترین معضلات تبدیل شده است، عدم رغبت به داشتن فرزند و یا تعدد فرزندان، و خطرناک تر از آن، که هم غیرشرعی و هم غیرانسانی است، مساله سقط جنین و كشتن فرزندانی است كه می توانند فرصتی برای زندگی داشته باشند.

این مساله به عنوان تهدیدی مهم برای مدرن بودن انسان قرن بیست و یكم مطرح می شود و شخصیت و تفكر او را به تفكری جاهلی تبدیل كرده است، چرا كه خداوند متعال در آیات متعددی به اعراب زمان رسول خدا و به تبع آن به تمام انسان ها دستور اكید داده است كه از كشتن فرزندان خود، چه آنهایی كه هنوز در رحم مادر هستند و چه فرزندانی كه متولد شده اند و تنها جرم آنها مسئله جنسیت است، خودداری كنند.

این رفتار غیر انسانی نه تنها در ایران، که در اندیشه بیدار سایر انسان های آزاده جهان، انگیزه ای برای تشکیل جنبش های ضد اسقاط جنین شده است که با در تلاش هستند با اقداماتی از قتل هزاران جنین بی گناه در سراسر جهان جلوگیری کنند. در ادامه ضمن آشنایی با برخی ازین جنبشها، بخشی از اقدامات آنان را به تصویر کشیده ایم.


برای مشاهده،  کلیک فرمایید.

/Attachment/EditorAttachment/368493f1-0e6e-4da0-9422-bf77ac32d556.pdf

نظرات

captcha