قتل مدرن

امروزه رد پای مدرنیته را می توان در تمام ابعاد زندگی انسان مشاهده كرد؛ از اخلاق، رفتار، سبك زندگی و صنعت همه و همه دستخوش مدرنیته قرار گرفته اند و صنعت و تكنولوژی زندگی آدمی را به كلی متحول كرده است. اما آنچه عجیب به نظر می رسد این است كه انسانی كه در قرن بیست و یكم زندگی می كند و ادعای تمدن دارد، هنوز مدرن نشده است و جاهلیت در رفتار و كردار او به وضوح دیده می شود. جاهلیتی كه هم در برخی از مردان بروز و ظهور دارد و هم در برخی از زنان جلوه گری می كند و مدرن بودن آنها را زیر سوال می برد.

متاسفانه فرهنگ غلطی حاکم برجامعه است و برخی از خانواده¬ها که ادعای روشنفکری دارند، فرزندآوری را «بی کلاسی» جامعه مدرن تلقی می کنند. و با القاء نمی شود، نمی توانیم، نمی توانند و ... اقدام خود در سقط را توجیه می کنند. باید به این خانواده های به اصطلاح با فرهنگ گفت که شما "قاتل" هستید؛ قاتل فرشته های پاک و معصوم خداوند. کار شما تفاوتی با قوم وحشی عصر جاهلیت ندارد. بله صحبت ما در مورد پدیده شوم سقط جنین است که در اسلام حرام شمرده شده و از گناهان کبیره است، کسی که سقط جنین می کند یک انسان را کشته است، و کسی که انسانی را بکشد نامش می شود"قاتل".

کلیپ زیر این مفهوم را به خوبی به تصویر کشیده است.

برای مشاهده کلیپ، کلیک فرمایید.

/Attachment/EditorAttachment/591d0a84-ca37-4de0-b602-9ace57ed81cd.mp4

نظرات

captcha