: سقط جنین ناقص الخلقه
: : سقط جنین ناقص الخلقه چه حکمی دارد؟
: سقط جنین ناقص الخلقه
: امام خمینی (رحمة الله علیه), آیت الله بهجت (رحمة الله علیه), آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه), آیت الله خامنه ای (دام ظله العالی), آیت الله خویی (رحمة الله علیه), آیت الله سیستانی (دام ظله العالی), آیت الله شبیری (دام ظله العالی), آیت الله صافی (دام ظله العالی), آیت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه), آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله العالی), آیت الله نوری همدانی (دام ظله العالی), آیت الله وحید خراسانی (دام ظله العالی)
جايز نيست.
استفتائات، ج3، ص 290 و 291، بااستفاده از س31

جايز نيست.
احكام و استفتائات پزشكي، ص44، س5

سقط جنين جايز نيست. بله اگر قبل از ولوج روح باشد و تحمل جنين حرج داشته باشد و از اينكه زن در نگه‌داشتن جنين برخود بترسد، فقط براي خود مادر سقط جنين جايز است.

صراط النجاة، ج9، ص278، س943سقط جنین شرعاً حرام است و صرف ناقص الخلقه بودن مجوّز شرعی برای سقط جنین ـ حتّی قبل از دمیده شدن روح ـ نیست، اما اگر نقص خلفت به طوری است که نگهداشتن چنین فرزندی با حرج همراه است، سقط جنین قبل از دمیده شدن روح جایز است، ولی بنا بر احتیاط واجب دیه آن باید پرداخت شود.

سایت معظم‌له


جايز نيست.
استفتائات، ص383، بااستفاده از س1237

جايز نيست. مگر مستلزم حرج و مشقت فوق العاده و بسیار شدید برای مادر (هرچند در آینده) باشد که قابل تحمل نیست در این صورت قبل از دمیدن روح و جان گرفتن جنین اسقاط آن جایز است.

استفتائات، ص297، م1قبل از دمیده شدن روح، جایز نیست مگر در فرض ضرورت؛ اما پس از ولوج روح مطلقا جایز نیست.


سقط جنين جايز نيست، هرچند اطمينان داشته باشيد كه جنين عقب مانده و بعداً هم منجر به مرگ او مي‌شود.
استفتائات پزشكي، ص66، س79
پاسخ کوتاه به 570 پرسش، ص 148، م 471 و با استفاده از م 472

نقص جنين مجوز سقط آن نمي‌شود؛ خصوصاً بعد از ولوج روح. بله چنانچه قبل از آنكه در او روح دميده شود، معلوم شود و يقين كنند كه جنين ناقص است و نقص او به حدّي است كه اگر بماند و به همان نحو متولد شود، نگهداري او موجب عسر و حرج شديد و غيرقابل تحمل براي والدين، خصوصاً مادر او شود، در چنين صورتي، ظاهراً خود مادر مي‌تواند آنرا سقط كند.

جامع المسائل، ج2، ص482، س1346


هرگاه جنين در مراحل ابتدائي رشد باشد و به صورت انسان كامل در نيامده باشد؛ باقي ماندن جنين در آن حالت و سپس تولّد ناقص آن باعث عسر و حرج شديد، براي پدر و مادر گردد، با اين شرايط مانعي ندارد.
استفتائات جديد، ج1، ص 384، س1487

جايز نيست.

هزار و يك مسأله فقهي، ج2، ص275، س882سؤال: سقط جنین ناقص الخلقه پس از تأیید ناقص بودن توسط شورای پزشکان چه حکمی دارد؟
 در فرض سؤال جايز نيست.
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات
احکام بانوان، ص 169، با استفاده از س 206

نظرات

captcha