: سقط جنین برای حفظ حیات مادر و دیه آن
: اگر ادامة بارداری باعث مرگ مادر شود سقط جنین چه حکمی دارد؟ آیا این سقط موجب دیه می شود؟
: سقط جنین برای حفظ حیات مادر و دیه آن
: امام خمینی (رحمة الله علیه), آیت الله اراکی (رحمة الله علیه), آیت الله بهجت (رحمة الله علیه), آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه), آیت الله خامنه ای (دام ظله العالی), آیت الله خویی (رحمة الله علیه), آیت الله سبحانی (دام ظله العالی), آیت الله سیستانی (دام ظله العالی), آیت الله شبیری (دام ظله العالی), آیت الله صافی (دام ظله العالی), آیت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه), آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله العالی), آیت الله نوری همدانی (دام ظله العالی), آیت الله وحید خراسانی (دام ظله العالی)
با تجويز دكتر مورد وثوق، قبل از دميده شدن روح، سقط مانع ندارد و بعد از دمیده شدن روح جایز نیست.
استفتائات، ج3، ص291، س32 و 33
استفتائات 10جلدی، ج10، ص 151، س 11550


اگر قبل از ولوج روح باشد و اطمينان از گفته‌ي دكتر حاصل شود به اينكه در صورت بقاء حمل، (مادر)‌ مي میرد، جايز است. ولي ديه دارد.
استفتائات، ص250، س9


در موردي كه به تشخيص دكتر حمل براي مادر ضرر دارد و ادامه‌ي حمل ممكن است منجر به مرگ مادر شود، چنانچه اشكالي در تشخيص دكتر نباشد و تحقيق كامل هم در اين جهت شده باشد، سقط جنين قبل از دميده شدن روح مانعي ندارد، ديه هم ندارد.
احكام و استفتائات پزشكي، ص 43، م 3
استفتائات، ج 4، ص73 و 74، م4830 و 4833 و ص 503، س 6284

سقط جنين جايز نيست. بلي اگر بقاي حمل موجب ضرر غيرقابل تحمل باشد و زن بترسد كه وجود حمل براي جان او خطر دارد ـ ولو از گفتة دكتر حاذق اين خوف براي او پيدا شود ـ خود مادر مي تواند با خوردن دوا و مثل آن اسقاط كند و بر غير مادر سقط جايز نيست. و ديه دارد

صراط النجاة، ج9، ص272، س916 و ص273، س920 استفتائات جديد، ج1، ص477، س2097، 2098 و 2099

اگر ادامه بارداری باعث مرگ مادر شود سقط جنین جایز است ولی دیه دارد.
اگر تهديد حيات مادر بر اثر استمرار حاملگي، مستند به نظر پزشك متخصص و مورد اطمينان باشد، سقط جنين قبل از ولوج روح، اشكال ندارد. ولي ديه دارد. بعد از دمیده شدن روح سقط جایز نیست حتی اگر ادامه حاملگی برای حیات مادر خطرناک باشد مگر ان که استمرار بارداری، حیات مادر و جنین هر دو را تهدید کند و نجات زندگی طفل به هیچ وجه ممکن نباشد ولی نجات زندگی مادر به تنهایی با سقط جنین امکان داشته باشد.
اجوبةالاستفتائات، ص 278، با استفاده از س 1266


چنانچه بقاي حمل براي حيات مادر خطر داشته باشد سقط نمودن بچه براي مادر جايز است و بايد ديه بپردازد.
استفتائات، ص383، س1237 و 1238


هرگاه به مرحله ای برسد که اگر جنین سقط نشود هر دو می میرند یا بقای جنین موجب مرگ مادر می شود سقط جایز است (قبل از دمیده شدن روح یا بعد از دمیده شدن روح)

استفتائات، ج1، ص 321 و 322، با استفاده از س 993 و 994


اگر خوف آن باشد كه ادامه‌ي حمل به جان مادر زيان بزند كه در اين صورت اگر روح در نطفه دميده نشده باشد، اسقاط حمل جايز است و ديه هم دارد و بعد از دمیده شدن روح، مطلقا جایز نیست.
منهاج الصالحين، ج3، ص115، م384
ملحقات كتاب منهاج الصالحين، ص219، س185
استفتائات، ج1، ص 350، م 1

در فرض سوال، جایز است اما دیه دارد.


اگر روح دميده باشد سقط آن جايز نيست و اگر روح دمیده نشده جواز سقط حمل، محلّ اشكال است و ديه دارد.
مسائل جديد از ديدگاه علماء و مراجع تقليد، ج4، ص138
استفتاء شفاهي از دفتر معظم لهبا تجویز دکتر مورد وثوث قبل از دمیده شدن روح جایز است و بعد از دمیده شدن روح اگر امر دائر است بین اینکه یا جنین و مادر هر دو بمیرند یا جنین سقط شود، سقط جایز است و درهر دو صورت دیه دارد.
جامع المسائل، ج1، ص 460، س 1754 و ص 492، س 17 و 1762

در صورتي كه از گفته متخصصان متديّن يقين يا خوف خطر ضرر مهمي براي مادر حاصل شود پايان دادن به حاملگي تا زماني كه روح دميده نشده جايز است و چون احتمال تعلق ديه مي رود احتياط آن است كه ورثه اين كودك (غيراز پدر و مادر) با ميل و رضاي خود از آن صرف نظر كنند و بعد از دمیده شدن روح اگر باقی ماندن جنین موجب مرگ هر دو شود برای نجات مادر می توان جنین را سقط کرد.
استفتائات جديد، ج3، ص526، س1452 و ج1، ص456، س1499 و ص 392، س 1506 و 1508


در فرض سؤال؛ اگر بطور مسلم خطر جانی برای مادر دارد قبل از دمیده شدن روح اشکال ندارد ولی اعلام خطر باید بوسیله افراد متخصص و متدین باشد و نیز دیه بر مباشر لازم است.چنانچه قبل ولوج روح باشد در فرض سؤال جايز است ولي به سرعت اقدام به اين عمل شود و اگر بعد از ولوج روح باشد بنابر احتياط واجب حرام است و ديه ثابت است در هر تقدير و سقط جنين بعد از ولوج روح بنابر احتياط واجب كفاره دارد چه در فرض سؤال و چه در غير آن.
استفتائات موجود در اداره پاسخ به سؤالات


نظرات

captcha