: قضا و شهادت, وظیفه زن در صورت رها شدن او در عقد موقت
:

زنی به عقد موقت مردی درآمده و پس از مدتی مرد او را رها کرده و زن به هیچ وجه به او دسترسی ندارد؛

الف) آیا رها کردن مرد بدون هیچ خبری و به مدت طولانی، در حکم بخشش است؟

ب) اگر رها کردن، بخشش مدت محسوب نمی‌شود، آیا زن می‌تواند با مراجعه به حاکم شرع، عقد را به پایان رسانده و عدّه نگه دارد؟


: وظیفه زن در صورت رها شدن او در عقد موقت
: امام خمینی (رحمة الله علیه), آیت الله خامنه ای (دام ظله العالی), آیت الله سبحانی (دام ظله العالی), آیت الله سیستانی (دام ظله العالی), آیت الله شبیری (دام ظله العالی), آیت الله صافی (دام ظله العالی), آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله العالی), آیت الله وحید خراسانی (دام ظله العالی)

الف) رها کردن مزبور، بخشش بقیه عقد موقت محسوب نمی‌شود

ب) در فرض مذکور، با مراجعه به محاکم صالحه، موضوع را حل و فصل نماید.

استفتاء موجود در اداره پاسخ به سؤالات


الف) خیر

ب) راهی ندارد و باید صبر کند تا اطمینان به انقضاء مدت پیدا کند.


در مورد سؤال پس از فحص و یأس از پیدا شدن شوهر و حرجی بودن ادامه زندگی به ای صورت باید با مراجعه به حاکم شرع (مجتهد جامع الشرائط) و اجازه او مدت انتطاعی را زن به خودش ببخشد و پس از انقضاء عده وفات می‌تواند شوهر کند.


الف) در حکم بخشش نیست.

ب) در فرض سؤال، زن باید به حاکم شرع مراجعه کند تا از وضع او تحقیق کند و سپس مدت باقی مانده را به او ببخشد.


الف) خیر

ب) باید به عالم‌ترین مجتهد جامع الشرایط رجوع نماید و بر طبق فتوای او عمل نماید.

استفتاء موجود در اداره پاسخ به سؤالات


نظرات

captcha