هستی شناسی جنین و چالش های فقهی و اخلاقی اسقاط و قتل آن

پدیده‌ی سقط جنین از گذشته‌های دور، در میان انسان ها رواج داشته و در جهان متمدن امروز، یک آسیب مشترک تلقی می شود. امروزه کشور ها در برخورد با این مسئله، تصمیمات متفاوتی را مقرر نموده اند؛ برخی آن را تجویز، گروهی منع و عده ای تحت شرایطی اجازه می دهند. در ایران نظر کلی فقه شیعه، حرمت سقط جنین در تمام مراحل تحول جنین است. در مواردی که ادامه بارداری جان و سلامت مادر را در معرض خطر قرار می دهد؛ سقط جنین پیش از ولوج روح، از نظر فقها شیعه جایزاست.

فارغ از این که امروز چه موضعی موردتایید است یا نیست، باید بدانیم که از منظر پزشکی سقط جنین عوارض گاه جبران ناپذیری دارد.از آنجایی که اغلب زنانی که انگیزه سقط به هردلیلی را دارند، این عوارض را نمی دانند، اطلاع رسانی دراین باره می تواند در بسیاری از موارد مادر بارداری را که به دلایل واهی قصد سقط دارد را از اقدامش منصرف کند. در ادامه، ضمن آشنایی با انواع سقط، برخی از آسیبهای جسمی روانی سقط جنین بررسی شده است.

برای مشاهده، روی لینک زیر کلیک فرمایید.

/Attachment/EditorAttachment/35a497d3-77a6-46d9-b599-5a27568df060.pdfنظرات

captcha